Recerca

Hi han tres grups de recerca al Departament d'Enginyeria Electrònica a Terrassa:

      TIEG       http://tieg.upc.edu

      MCIA      http://mcia.upc.edu

      RFLEX      https://futur.upc.edu/15506352