Recerca

Hi han dos grups de recerca al Departament d'Enginyeria Electrònica a Terrassa:

      TIEG       http://tieg.upc.edu

      MCIA      http://mcia.upc.edu