Doctorat Formaci贸

El Departament és responsable de la organització del  Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica, que té caràcter interuniversitari, amb la Universitat de les Illes Balears (UIB).